fbpx

Цени

„ВИЛА ГАРДЪН“ ЕООД е фирма с опит в озеленяването и поддръжката на градини, зелени площи, дворове и паркове. Екипът ни е изграден от изключителни градинари, които ще изградят и поддържат вашия зелен кът. Ние предлагаме качество на разумни цени. Не се колебайте да се възползвайте от нашите услуги за озеленяване, изграждане на поливна система и поддръжка. Предоставяме ориентировъчни цени за нашите услуги.

Цените са без ДДС и са валидни за гр. Варна. 

Всички цени са ориентировъчни и се конкретизират след извършен безплатен оглед на обекта.

ВАЖНО! Не  извършваме озеленяване и затревяване на площи, където липсва или не е предвидено за изграждане на поливна система!!!

Озеленяване и затревяване на терена:

 • фрезоване и заравняване на почвата
 • избор на подходяща тревна смеска
 • засяване на семената чрез кръстосан посев
 • зариване на семената и валиране на засятите площи
 • поливане при наличие на условия
 • първо косене на зелената площ
 • подсяване при нужда на зеления килим

Цена: 6 – 10 лв. за кв. м., но не по-малко от 1000 лв./ в зависимост от големината и готовността на терена, цената на вложените материали – смески, торове, препарати за борба с мравки и др./. 

Полагане на тревен чим

В цената са включени обработка на почвата, заравняване, доставка и полагане на дренажен пясък, валиране, полагане на висококачествен тревен чим, първо косене

 • от 50 до 100 м² – 30 лв. за м²;
 • от 100 м² до 300 м² – 27 лв. за м²
 • над 300 м² – 25 лв. за м²

Засаждане на жив плет:

Цена: 20 – 35 лв. за лин. м. в зависимост от необходимите изкопни дейности  /в цената не е включена стойността на растенията/.

Поддържане на жив плет и живи стени: /еднократно/

Подкастряне, оформяне, торене*, пръскане срещу вредители**, събиране и изхвърляне на отпадъци.

Цена: 10 – 15 лв. за линеен метър за растения до 2.00м. височина.

Цена: 20– 40 лв. за линеен метър за растения над 2.00м. височина.

Цената варира според височината и плътността на растението, количеството растителни отпадъци, дължината на живия плет или стена.

* Стойността на торовете не е включена в цената;

** Стойността на препаратите за растителна защита не е включена в цената

Цени за поддръжка на зелени площи


ВИЛА ГАРДЪН ЕООД извършва оптимален комплекс от дейности за поддръжка на градини, дворове, паркове и др. зелени площи. Първоначално извършваме безплатен оглед на имота, при който съвместно, съобразно нуждите Ви определяме дейностите, които ще се включват в месечната поддръжка. Изготвяме календарен план за посещенията, съобразно вашите изисквания и нашите възможности. Цената се формира на база брой посещения седмично, площта на имота, от колко служители ще се поддържа, количеството вложен ръчен труд и др.

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПОДДРЪЖКА

за 2024 година

Цена за поддръжка озеленени площи: 1,50 – 2,00 лв. за м², в зависимост от наличната ниска и висока растителност, но не по-малко от минималната работна заплата.

Цена за поддръжка на промишлени зелени площи 1,50 лв. кв. м. но не по-малко от минималната работна заплата.

 • 4 посещения месечно

В цената е включено:

 • Ежеседмично : Косене на райграс, окантване, събиране и изнасяне на окосената трева, поливане, оформяне на декоративни широколистни храсти.
 • Ежемесечно : Торене /цената на торовете не е включена/, подкастряне на жив плет и други иглолистни храни, прекопаване при необходимост, профилактика и настройка на поливната система и др.

Поддръжката на тревните площи се извършва с едно посещение на седмица, съгласно предварително изготвен план за посещение. Работата включва пролетно почистване и подготовка на зелените площи за летния сезон и есенно зазимяване.
Срок за извършване на поддръжка 01.03.204 – 30.11.2024 г., като в зависимост от климатичните условия, може да започне по-рано и да завърши по-късно, през годината.
Извършването на дейности по поддръжка на зелените площи във Вашия имот, ще започне след сключване на договор за поддръжка и изготвяне на план за посещения.

Цените за абонаментна поддръжка се актуализират в началото на всеки следващ сезон пропорционално, съобразно нарастването на минималната работна заплата през предходната година.

Цени за изграждане на поливни системи Rain bird или Hunter:

Цената за изграждане на поливни системи се формира се на база стойност на материалите + 60% изкопно монтажни дейности + 10% амортизации, транспорт и други разходи.

Пример: Материали – 3000 лв., Труд – 1800 лв.,  Амортизации, транспорт и други разходи – 300 лв., общо – 5100 лв., без ДДС. Повече информация за поливните системи тук,  изкопните работи се извършват машинно

Цени за еднократни услуги:

 • Обща градинарска работа 120 лв. за първия час и 80 лв. за всеки следващ започнат час.
 • Косене на райграс до 100 м² – 100 лв.
 • Косене на райграс от 100 до 200 м²- 150 лв.
 • Косене на райграс от 200 до 300 м² – 200 лв.
 • Косене на райграс от 300 до 2000 м² – 0,50 лв. за м²
 • Косене на висока трева 1,00 лв. за м² /събирането и изнасянето на отпадните треви се заплаща допълнително 0,50 – 1,00 лв. за м² в зависимост от обема/
 • Почистване на запустели места обхванати от многогодишни храсти и дървесна растителност  2,50 лв. за м² в зависимост от височината и плътността на растенията.

Допълнителни услуги

Резитби на растенията за оформяне на короната, Зацветяване, Пръскане с препарати, Аериране, Вертикулиране, Плевене, Подсяване, Окантване, Поддръжка и настройка на поливни системи, Зазимяване на градини, Подготовка на растенията за активния сезон, услуги с автовишка и др. Цени по договаряне

Цените са без ДДС и са валидни за гр. Варна. 

Всички цени са ориентировъчни и се конкретизират след извършен безплатен оглед на обекта.

ВАЖНО! Не  извършваме озеленяване и затревяване на площи, където липсва или не е предвидено за изграждане на поливна система!!!

Озеленяване и затревяване на терена:

 • фрезоване и заравняване на почвата
 • избор на подходяща тревна смеска
 • засяване на семената чрез кръстосан посев
 • зариване на семената и валиране на засятите площи
 • поливане при наличие на условия
 • първо косене на зелената площ
 • подсяване при нужда на зеления килим

Цена: 6 – 10 лв. за кв. м., но не по-малко от 1000 лв./ в зависимост от големината и готовността на терена, цената на вложените материали – смески, торове, препарати за борба с мравки и др./. 

Полагане на тревен чим

В цената са включени обработка на почвата, заравняване, доставка и полагане на дренажен пясък, валиране, полагане на висококачествено тревен чим, първо косене

 • от 50 до 100 м² – 30 лв. за м²;
 • от 100 м² до 300 м² – 27 лв. за м²
 • над 300 м² – 25 лв. за м²

Засаждане на жив плет:

Цена: 20 – 35 лв. за лин. м. в зависимост от необходимите изкопни дейности  /в цената не е включена стойността на растенията/.

Поддържане на жив плет и живи стени: /еднократно/

Подкастряне, оформяне, торене*, пръскане срещу вредители**, събиране и изхвърляне на отпадъци.

Цена: 10 – 15 лв. за линеен метър за растения до 2.00м. височина.

Цена: 20– 40 лв. за линеен метър за растения над 2.00м. височина.

Цената варира според височината и плътността на растението, количеството растителни отпадъци, дължината на живия плет или стена.

* Стойността на торовете не е включена в цената;

** Стойността на препаратите за растителна защита не е включена в цената

Цени за поддръжка на зелени площи


ВИЛА ГАРДЪН ЕООД извършва оптимален комплекс от дейности за поддръжка на градини, дворове, паркове и др. зелени площи. Първоначално извършваме безплатен оглед на имота, при който съвместно, съобразно нуждите Ви определяме дейностите, които ще се включват в месечната поддръжка. Изготвяме календарен план за посещенията, съобразно вашите изисквания и нашите възможности. Цената се формира на база брой посещения седмично, площта на имота, от колко служители ще се поддържа, количеството вложен ръчен труд и др.

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПОДДРЪЖКА

за 2023 година

Цена за поддръжка озеленени площи: 1,50 – 2,00 лв. за м², в зависимост от наличната ниска и висока растителност, но не по-малко от минималната работна заплата.

Цена за поддръжка на промишлени зелени площи 1,50 лв

 • 4 посещения месечно: Цена 1.50 лв.м²

В цената е включено:

 • Ежеседмично : Косене на райграс, окантване, събиране и изнасяне на окосената трева, поливане, оформяне на декоративни широколистни храсти.
 • Ежемесечно : Торене /цената на торовете не е включена/, подкастряне на жив плет и други иглолистни храни, прекопаване при необходимост, профилактика и настройка на поливната система и др.

Поддръжката на тревните площи се извършва с едно посещение на седмица, съгласно предварително изготвен план за посещение. Работата включва пролетно почистване и подготовка на зелените площи за летния сезон и есенно зазимяване.
Срок за извършване на поддръжка 01.03.2023 – 30.11.2023 г., като в зависимост от климатичните условия, може да започне по-рано и да завърши по-късно, през годината.
Извършването на дейности по поддръжка на зелените площи във Вашия имот, ще започне след сключване на договор за поддръжка и изготвяне на план за посещения.

Цените за абонаментна поддръжка се актуализират в началото на всеки следващ сезон пропорционално, съобразно нарастването на минималната работна заплата през предходната година.

Цени за изграждане на поливни системи Rain bird:

Цената за изграждане на поливни системи се формира се на база стойност на материалите + 60% изкопно монтажни дейности + 10% амортизации, транспорт и други разходи.

Пример: Материали – 3000 лв., Труд – 1800 лв.,  Амортизации, транспорт и други разходи – 300 лв., общо – 5100 лв., без ДДС. Повече информация за поливните системи тук,  изкопните работи се извършват машинно

Цени за еднократни услуги:

 • Обща градинарска работа 120 лв. за първия час и 80 лв. за всеки следващ започнат час.
 • Косене на райграс до 100 м² – 100 лв.
 • Косене на райграс от 100 до 200 м²- 150 лв.
 • Косене на райграс от 200 до 300 м² – 200 лв.
 • Косене на райграс от 300 до 2000 м² – 0,50 лв. за м²
 • Косене на висока трева 1,00 лв. за м² /събирането и изнасянето на отпадните треви се заплаща допълнително 0,50 – 1,00 лв. за м² в зависимост от обема/
 • Почистване на запустели места обхванати от многогодишни храсти и дървесна растителност  2,50 лв. за м² в зависимост от височината и плътността на растенията.

Допълнителни услуги

Резитби на растенията за оформяне на короната, Зацветяване, Пръскане с препарати, Аериране, Вертикулиране, Плевене, Подсяване, Окантване, Поддръжка и настройка на поливни системи, Зазимяване на градини, Подготовка на растенията за активния сезон, услуги с автовишка и др. Цени по договаряне

Доверете се на професионалистите!

Ние искаме да Ви помогнем  градината Ви да изглежда добре, така че не се колебайте да се свържете с нас относно Вашияпроект. Ще се радваме да научим повече за него и да го реализираме заедно.

Обади се сега