Промоции

promotion

Разходите за поддръжката на зелени площи, басейни, напоителни системи и др. са сезонни и с настъпването на летните месеци плащанията за тези услуги рязко нарастват. 

За да не товарите бюджета през летните месеци „ВИЛА ГАРДЪН“ ЕООД Ви предлага да разсрочите тези плащания за следващите 12 месеца, ако заявите нашите услуги до 30.04.2018 г.

ПРИМЕР: Ако ползвате нашите услуги на стойност 400 лева на месец за периода април – октомври, общата сума е 400 х 7 = 2800 лв. 

С нашето предложение Вие ще разсрочите тази сума на 12 вноски и ще плащате: 2800 : 12 = 233 лева на месец.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложението е валидно само за юридически лица.

Фейсбук Страница

УСЛУГИ

Търсене

Контакти


    Последни публикации