fbpx

Политика за поверителност

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на villagardenbg.com, поради което използваме и влагаме всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

villagardenbg.com е търговското наименование в интернет пространството на дружеството „Вила гардън“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. ”Осми Приморски полк”, бл.122, вх. Б, ет.5, ап.98; с ЕИК 204109700 и данъчен номер BG 204109700 (наричан по-долу „villagardenbg“). Може да се свържите с нас и на email: office@villagardenbg.com или на тел.0898756787

Кои категории лични данни обработваме

Събираме лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, възможно е информацията, която получаваме от Вас да е следната:

  1. При отправено запитване през контактната форма на villagardenbg ни изпращате адрес на електронна поща, собствено и фамилно име
Бисквитки

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките. Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Ако посетите страницата ни за вход, ние ще зададем временна бисквитка, за да определим дали вашият браузър приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

Когато влезете, ние също ще настроим няколко бисквитки, за да запазим информацията ви за вход и избора ви за показване на екрана. Бисквитките за влизане продължават два дни, а бисквитките с опции на екрана продължават една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето влизане ще продължи две седмици. Ако излезете от акаунта си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

На кого изпращаме Вашите лични данни

Ние не предоставяме Вашите лични данни на никой, освен на публични органи след официално обосновано поискване. Ние не изпращаме лични данни на други държави.

Какви са Вашите права

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните. За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Обади се сега