Цени

Kosachka Varna

Цени за озеленяване


„ВИЛА ГАРДЪН“ ЕООД е фирма с опит в озеленяването и поддръжката на градини, зелени площи, дворове и паркове. Екипът ни е изграден от изключителни градинари, които ще изградят и поддържат вашия зелен кът. Ние предлагаме качество на разумни цени. Не се колебайте да се възползвайте от нашите услуги за озеленяване и поддръжка. Предоставяме ориентировъчни цени за озеленяване и поддръжка на вашите имоти.

Цените са без ДДС и са валидни за гр. Варна. 

Всички цени са ориентировъчни и се конкретизират след извършен безплатен оглед на обекта.

ВАЖНО! Не извършваме озеленяване и затревяване на площи, където липсва или не е предвидена за изграждане поливна система!!!

Подготовка на терена:

Цената се формира в зависимост от извършените дейности по обработка и почистване на почвата; в цената не е включена стойността на торове, доставка на плодородна почва; извозване на отпадъците до сметище.

Цена: 2 – 4 лв. за кв. м, в зависимост от терена и условията за работа.

Доставка на плодородна почва:

Механизирано разстилане на почвата:

Извозване на отпадъци:

Цената за извозване на отпадъци се формира индивидуално в зависимост от количеството и разстоянието до регламентирано сметище.

Озеленяване и затревяване на терена:

Цена: 5 – 8 лв. за кв. м. /в зависимост от състоянието на терена, цената на вложените материали – смески, торове, препарати за борба с мравки и др./.

Полагане на тревен чим

В цената са включени обработка на почвата, заравняване, доставка и полагане на дренажен пясък, валиране, полагане на висококачествен тревен чим, първо косене

Засаждане на жив плет:

Цена: 10 – 15 лв. за лин. м. /в цената не е включена стойността на растенията/.

Поддържане на жив плет и живи стени: /веднъж в месеца/

Подкастряне, оформяне, торене*, пръскане срещу вредители**, събиране и изхвърляне на отпадъци.

Цена: 5 – 10 лв. за линеен метър за растения до 2.00 м. височина.

Цена: 10 – 20 лв. за линеен метър за растения над 2.00 м. височина.

Цената варира според височината и плътността на растенията, количеството растителни отпадъци, дължината на живия плет или стена.

* Стойността на торовете не е включена в цената;

** Стойността на препаратите за растителна защита не е включена в цената

Цени за поддръжка на зелени площи


ВИЛА ГАРДЪН ЕООД извършва оптимален комплекс от дейности за поддръжка на градини, дворове, паркове и др. зелени площи. Първоначално извършваме безплатен оглед на имота, при който съвместно, съобразно нуждите Ви определяме дейностите, които ще включим в месечната поддръжка. Изготвяме календарен план за посещенията, съобразно вашите изисквания и нашите възможности. Цената се формира на база брой посещения седмично, площта на имота, от колко служители ще се поддържа, количеството вложен ръчен труд и др.

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПОДДРЪЖКА

за 2022 година

Примерна цена за двор с площ за поддръжка до 500 м².: 1,50 – 2,00 лв. за м², в зависимост от наличната растителност, но не по-малко от минималната работна заплата.

Примерна цена за двор с площ за поддръжка от 500 м² до 1000 м²

– 1,20 – 1,50 лв. м² 

Примерна цена за поддръжка на промишлени зелени площи

В цената е включено:

Поддръжката на тревните площи се извършва с едно посещение на седмица, съгласно предварително изготвен план за посещения. Работата включва пролетно почистване и подготовка на зелените площи за летния сезон и есенно зазимяване.
Срок за извършване на поддръжка 01.04.2022 – 31.10.2022 г., като в зависимост от климатичните условия, може да започне по-рано и да завърши по-късно, през годината.
Извършването на дейности по поддръжка на зелените площи във Вашия имот, ще започне след сключване на договор за поддръжка и изготвяне на план за посещения.

Цените за абонаментна поддръжка се актуализират в началото на всеки следващ сезон пропорционално, съобразно нарастването на минималната работна заплата през предходната година.

Цени за изграждане на поливни системи: Формира се на база стойността на материалите + 50% изкопно монтажни дейности + 10% амортизации и други разходи.

Цени за изграждане на поливни системи Rain bird:

Пример: Материали – 2000 лв, Труд – 1000 лв. Амортизации и други разходи – 200 лв, общо – 3200 лв, без ДДС. Повече информация за поливните системи тук, а изкопните работи се извършват машинно

Цени за еднократни услуги:

Допълнителни услуги

Резитби на растенията за оформяне на короната, Мулчиране, Зацветяване, Пръскане с препарати, Аериране, Вертикулиране, Плевене, Подсяване, Окантване, Поддръжка и настройка на поливни системи, Зазимяване на градини, Подготовка на растенията за активния сезон, услуги с автовишка и др.: Цени по договаряне

 

Фейсбук Страница

УСЛУГИ

Търсене

Контакти


    Последни публикации