Prices

Цени за озеленяване


"VILLA GARDEN" LTD. is a company with experience in landscaping and maintenance of gardens, lawns, courtyards and parks. Our team consists of exceptional gardeners who will build and maintain your green area. We offer quality at reasonable prices. Do not hesitate to take advantage of our services for landscaping and maintenance. We give guide prices for landscaping and maintenance of your property.

Цените са без ДДС и са валидни за гр. Варна и гр. София. 

Всички цени са ориентировъчни и се конкретизират след извършен безплатен оглед на обекта.

ВАЖНО! Не извършваме озеленяване и затревяване на площи, където липсва или не е предвидена за изграждане поливна система!!!

Причините са ясни.

Preparing the ground:

Цената се формира в зависимост от извършените дейности по обработка и почистване на почвата; в цената не е включена стойността на торове, доставка на плодородна почва; извозване на отпадъците до сметище.

Price: 2-4 lv. per square meter, depending on the terrain and operating conditions.

Доставка на плодородна почва:

Механизирано разстилане на почвата:

Извозване на отпадъци:

The cost of waste disposal is formed individually depending on quantity and distance to regulated landfill.

Озеленяване и затревяване на терена:

Цена: 5 – 8 лв. за кв. м. /в зависимост от състоянието на терена, цената на вложените материали – смески, торове, препарати за борба с мравки и др./.

Полагане на тревен чим

В цената са включени обработка на почвата, заравняване, доставка и полагане на дренажен пясък, валиране, полагане на висококачествен тревен чим, първо косене

Planting of hedges:

Цена: 10 – 15 лв. за лин. м. /в цената не е включена стойността на растенията/.

Поддържане на жив плет и живи стени: /веднъж в месеца/

Подкастряне, оформяне, торене*, пръскане срещу вредители**, събиране и изхвърляне на отпадъци.

Цена: 5 – 10 лв. за линеен метър за растения до 2.00 м. височина.

Цена: 10 – 20 лв. за линеен метър за растения над 2.00 м. височина.

Цената варира според височината и плътността на растенията, количеството растителни отпадъци, дължината на живия плет или стена.

* Стойността на торовете не е включена в цената;

** Стойността на препаратите за растителна защита не е включена в цената

Prices for maintenance of green areas


ВИЛА ГАРДЪН ЕООД извършва оптимален комплекс от дейности за поддръжка на градини, дворове, паркове и др. зелени площи. Първоначално извършваме безплатен оглед на имота, при който съвместно съобразно нуждите Ви определяме дейностите, които ще включим в месечната поддръжка. Изготвяме календарен план за посещенията, съобразно вашите изисквания и нашите възможности. Цената се формира на база брой посещения седмично, площта на имота, от колко служители ще се поддържа, количеството вложен ръчен труд и др.

MONTHLY SUBSCRIPTION SERVICE

за 2020 година

Примерна цена за двор с площ за поддръжка до 500 м².: 1,50 – 2,00 лв. за м², в зависимост от наличната растителност, но не по-малко от минималната работна заплата.

Примерна цена за двор с площ за поддръжка над 500 м² – 1,20 – 1,50 лв. м²"Villa garden" LTD

"Villa garden" LTDThe price includes:

Поддръжката на тревните площи се извършва с едно посещение на седмица, съгласно предварително изготвен план за посещения. Работата включва пролетно почистване и подготовка на зелените площи за летния сезон и есенно зазимяване.
Срок за извършване на поддръжка 01.04.2020 – 31.10.2020 г., като в зависимост от климатичните условия, може да започне по-рано и да завърши по-късно, през годината.
Carrying out activities in support of green areas on your property, will begin after the conclusion of the contract for maintenance and preparation of a plan for visits.

Цените за абонаментна поддръжка се актуализират в началото на всеки следващ сезон пропорционално, съобразно нарастването на минималната работна заплата през предходната година.

Prices for single services:

Additional services

Pruning of plants for forming the crown, Mulching, flowering, spraying aeration vertikulation, weeding, planting, edging, maintenance and adjustment of irrigation systems, winterizing gardens, preparing plants for peak seasonq services with special equipment and more Prices negotiable

"Villa garden" LTD

Фейсбук Страница

УСЛУГИ

Search

Contacts


    Latest publications